Nutslezing in sportcafé MFC de Hardenberg

Nutslezing in sportcafé MFC de Hardenberg

Nutslezing in sportcafé MFC de Hardenberg MFC De Hardenberg Finsterwolde

Geschreven door:
, 24 augustus 2023

Op 19 september zal de eerste NUTS lezing plaatsvinden in het sportcafé van MFC de Hardenberg. Het Nutsdepartement Oldambt was al geruime tijd op zoek naar een geschikte locatie en heeft vooralsnog gekozen voor MFC de Hardenberg. Dat ons complex multifunctioneel is waren wij altijd al van overtuigd en dit vindt nu ook zijn bevestiging in de samenwerking met het NUT.
Een vereniging met een rijke geschiedenis. Het departement Winschoten bestaat sedert 1817 en noemen wij meestal “het NUT-Winschoten”. Van oorsprong droeg het NUT in algemene zin bij aan de ontwikkeling van het volk door middel van diverse vormen van kennisoverdracht en scholing. Het Nut-Winschoten richtte zich in het verleden specifiek op het scheppen van werkgelegenheid voor armen, het exploiteren van de leeszaal en de Nutsspaarbank, alsmede het stichten van kleuter- en lagere scholen.

Ook in de huidige tijd tracht het NUT-Winschoten de leefbaarheid te bevorderen door een bijdrage te leveren aan het welzijn van individu en samenleving. Dit zonder winstoogmerk onder het motto: “Kennis is de weg naar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. Het NUT-Winschoten is er voor iedereen en streeft naar individuele en maatschappelijke ontplooiing van leden en niet-leden.

Het NUT-Winschoten is een vereniging met leden die werkzaam zijn ten algemene nutte zonder voorwaarden te stellen aan het lidmaatschap en kent geen uitgangspunten die verplicht worden opgelegd of waarvan de naleving wordt verlangd. Het Nut-Winschoten is een lokale culturele vereniging van enthousiaste mensen die een programma van interessante lezingen, symposia en cursussen tracht aan te bieden, excursies organiseert en het bezoek aan actuele culturele evenementen tracht te bevorderen.

Sommige lezingen zijn ook toegankelijk voor niet leden tegen betaling van €10 inclusief twee consumpties.
Dat het NUT is uitgekomen bij de Hardenberg is gelet op hun doelstellingen dan ook niet zo verwonderlijk. Stichting MFC de Hardenberg heeft dezelfde uitgangspunten, sporten, bewegen en ontmoeten voor iedereen.
De kennisoverdracht en de interessante lezingen passen heel erg goed bij de ambities van het sportbedrijf MFC de Hardenberg.
Wij heten het NUT dan ook van harte welkom en zien U graag op 19 september 19.30 uur

Meer informatie op: https://www.nutalgemeen.nl/departement-winschoten

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Vakantie sluiting 2024 - MFC De Hardenberg Finsterwolde

Vakantie sluiting 2024

21 juni 2024 - Het sportcomplex en zwembad is gesloten van 20 juli 2024 tot maandag 2 september 2024. De fitnessruimte van Ron Haans is en blijft 24/7 geopend, ook tijdens de vakantie. Het team van MFC de... lees verder »

Kinderfeest 2024 Finsterwolde - MFC De Hardenberg Finsterwolde

Kinderfeest 2024 Finsterwolde

14 juni 2024 - Kinderfeest 2024 in het Luppenspark voor alle basisschool kinderen. Op zondag 23 juni 11.00 uur, organiseert ACF het jaarlijks kinderfeest voor de basisschool kinderen van 5 t/m 12 jaar. Veel... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.