Gemeente Oldambt stelt ultimatum voor Sportcomplex de Hardenberg

Gemeente Oldambt stelt ultimatum voor Sportcomplex de Hardenberg

Gemeente Oldambt stelt ultimatum voor Sportcomplex de Hardenberg Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde

22 december 2022

De gemeente Oldambt heeft bij monde van de aangestelde projectleider op 16 december laten weten dat ze eind januari 2023 verwachten dat het Stichting bestuur van MFC de Hardenberg i.o. (in oprichting) met een voorstel komt. Hierbij is een deadline aangegeven van 30 januari 2023 12.00 uur. Mocht hier niet aan voldaan kunnen worden dan zal het complex opnieuw in de verkoop gaan met andere voorwaarden.

Absurd en krankzinnig noemen Werkman en Hateboer van de Stichting in oprichting wat de gemeente Oldambt eist. De gemeente Oldambt heeft € 200.000,- uitgetrokken voor een haalbaarheidsonderzoek voor het nog te realiseren Omnisport complex en hiervoor een aparte projectleider aangesteld. Nu bepaald dezelfde projectleider, in opdracht van het college, dat wij als vrijwilligers van een Stichting in oprichting met een voorstel moeten komen binnen 6 weken. Wij weten pas sinds 16 december dat wij de enige potentiële koper zijn. De gestelde deadlines zijn ons absoluut in het verkeerde keelgat geschoten, aldus Hateboer.

Geschiedenis herhaalt zich
Beide heren hebben twintig jaar geleden met hetzelfde bijltje gehakt, destijds hebben we gestreden voor het behoud van de sporthal, basisschool en het buurthuis in het dorp. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd tot het sportcomplex op de Hardenberg in Finsterwolde. Als dit verdwijnt is in beide dorpen geen sportgelegenheid voor de verenigingen en beide basisscholen kunnen niet meer het verplichte lichamelijk onderwijs krijgen. Er is bij het besluit van sluiting namelijk nog niet voorzien in een alternatief.

Bewonersparticipatie
Door de raadsleden en het college is de wens uitgesproken om actief deel te nemen aan een bewonersparticipatie. (bron: Coalitieakkoord 2022-2026) Voor april 2023 zal een ambitierapport opgesteld worden. Hiervan hebben wij tot nu toe nog weinig gemerkt aldus het bestuur in oprichting. De stichting i.o. is op dit moment in gesprek met de dorpsbelangenverenigingen en de gebruikers/sportvereniging om hun wensen te inventariseren. Op 9 december hebben wij de financiën omtrent de boekhouding ontvangen. Dit zal door een extern expertisebureau goed onderzocht moeten worden. Er zal ook een haalbaarheidsonderzoek moeten plaatsvinden voordat wij überhaupt een plan kunnen opstellen.
Bewonersparticipatie betekent niet dat de bewoners die zich inzetten voor een maatschappelijk doel, ook alles alleen moeten uitvoeren. Hiervoor is ook een overheidsparticipatie nodig. Dit laatste is op dit moment niet aanwezig. We krijgen op dit moment geen ambtelijke ondersteuning, budget en de tijdsdruk wordt onevenredig opgevoerd. Het voelt alsof we geen eerlijke kans krijgen, door de druk op te voeren, aldus Hateboer.

1 miljoen
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest om de Stichting MFC de Hardenberg vorm te geven. Hierbij hebben we gesproken met 9 dorpsbelangenverenigingen en alle sportverenigingen. De afspraak bij de notaris staat gepland en gaan er van uit dat de stichting per volgende week een erkende rechtsvorm heeft. Dat is voor ons tevens het moment dat we concreet iets kunnen ondernemen, we zullen moeten zorgen dat we een startkapitaal genereren voor het behoud van de sporthal, sportcafé en zwembad. Eén ding is wel duidelijk, de gemeente Oldambt zal geen structurele bijdrage doen in de exploitatie van het sportcomplex. Wel zal aanspraak gemaakt kunnen worden op een bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Maar dit is natuurlijk nooit dekkend op een exploitatie van bijna 1 miljoen euro per jaar.

Het maakt ons niet uit welk “potje” wordt aangewend, maar er zal wel een bijdrage moeten komen. De gemeente is wettelijk niet verplicht ons te ondersteunen, maar vanuit het maatschappelijk oogpunt zou het hen wel sieren. Wij vertegenwoordigen wel alle inwoners boven de A7. Om MFC De Hardenberg te exploiteren daar zijn serieuze bedragen voor nodig. De inkomsten zullen drastisch omhoog moeten en de kosten gereduceerd. Wij kunnen en mogen op dit moment gebruik maken van de expertise van een aantal vrijwilligers die ons doel een warm hart toedragen, maar hebben niet alle kennis in huis. Een overname per februari is voor ons daarom ook een No Go. Wij gaan wij niet over één nacht ijs. Onze vrijwilligers hebben allemaal gewoon een baan en een gezin dus wat meer empathie en ondersteuning en een handreiking van de gemeente is dan wel op zijn plaats.

Bezetting sporthal
Een veel gehoorde klacht is dat er geen ruimte was in de sporthal voor verenigingen. Dit blijkt niet uit de cijfers. Met maar een bezettingspercentage van 13%, blijkt dat er altijd voldoende ruimte was. Uitbreiding van uren van huidige sportverenigingen behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Maar ook nieuwe verenigingen zijn welkom. Voor de winterperiode kunnen er tennislessen worden gegeven aan de jeugd. Dit gebeurt nu nog niet. Ook zien wij mogelijkheden voor meer sport voor de jeugd, gymnastiekvereniging, maar ook beweging voor ouderen. Alle ideeën en wensen zijn welkom, deze kunnen via onze website www.mfcdehardenberg.nl aan ons kenbaar worden gemaakt. Wij zullen dit meenemen in het uitwerken van ons business plan.

Vrijwilligers
We werken op dit moment aan het inzichtelijk maken van verschillende werkgroepen. Hierbij valt te denken aan: bouw en techniek / horeca / PR en (social) media / recreatie en cultuur. Op dit moment hebben zich twintig vrijwilligers aangemeld. Hier zijn we ontzettend blij mee, maar dit is niet genoeg. Voor het slagen van het in stand houden van de het sportcomplex moeten we wel kunnen beschikken over misschien 120 vrijwilligers. Opgave betekent niet een directe verplichting, maar de intentie om iets te willen en kunnen betekenen. Het is bijvoorbeeld wenselijk om de lichtschakelaars te vervangen voor sensoren in het kader van verduurzaming. Hiervoor zouden we dan gebruik kunnen maken van een vrijwilliger met een technische achtergrond. Inwoners die affiniteit hebben met een bepaalde achtergrond, nodigen we dan ook van harte uit om contact met ons op te nemen.

Subsidies
Door het bestuur zal een extern bureau worden ingeschakeld voor het aanvragen van subsidies. Ook hiervoor is het van belang dat wij kunnen beschikken over zoveel mogelijk vrijwilligers. Dit weegt namelijk mee in het beschikbaar gestelde subsidie bedrag waar MFC de Hardenberg over kan beschikken en uitgekeerd krijgt. Hoe meer vrijwilligers, hoe hoger het bedrag. Aanmelden kan via deze pagina of onderstaande button.

Wilt u nog meer blogberichten lezen? Ga dan naar de pagina Nieuws.

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.